Certifikát ISO 9001 a člen ISSA

ISO 9001

Společnost All Care získala certifikaci ISO 9001 v roce 2012 poté, co prošla externím auditem. ISO 9001 je standard požadavků na zavedení systému managementu kvality ve firmě a je vydáván Mezinárodní organizací pro standardizaci (International Organization for Standardization). Platnost certifikátu je 3 roky (během kterých se provádí kontrolní/dozorové audity).

Práce v souladu s certifikací ISO 9001 má výhody jak pro společnost, tak pro zákazníky:

  • Fungující komunikace se zákazníky i v rámci společnosti vede automaticky k včasnému řešení problémů.
  • Nastavení cílů.
  • Řešení aspektů důležitých pro organizaci a zákazníky.
  • Vyšší spokojenost zákazníků.

To jsou jen některé výhody. Lze říci, že práce v souladu s certifikací ISO 9001 přispívá k dosažení cílů pracovat co nejvýkoněji a nejúčinněji, s konečným cílem dosáhnout dobrých výsledků společnosti a zvýšit spokojenost zákazníků.


Člen ISSA

All Care je členem ISSA od roku 2003. ISSA je nejznámější organizace společností, jenž jsou spojeny s úklidem. Mezi členy ISSA patří více než 6400 distributorů, výrobců, úklidových společností a dalších společností spojených s úklidem.

ISSA má více než 90 let zkušeností. 

Jako člen ISSA máme přístup k různým službám v kancelářích v Chicagu (USA), Amsterdamu (Nizozemí), Leicesteru (Velká Británie), Monterrey (Mexiko) a Šangaji (Čína). ISSA pomáhá spojit se s více než 75 obchodními asociacemi, zákaznickými organizacemi a jinými vedoucími společnostmi a organizacemi z celého světa.

ISSA / Interclean je největší mezinárodní veletrh v oblastni úklidu a úklidové techniky. Koná se každé dva roky v Amsterdamu.