ISO 9001

Op vrijdag 7 november 2014 heeft All Care B.V. het ISO 9001:2008 Certificaat opnieuw behaald. Dit betekent voor All Care en haar klanten dat All Care aan een vooraf gestelde gestructureerde manier van kwaliteitsmanagement doet. All Care is trots dat we aan deze eisen voldoen.

Bij de ISO 9001:2008 norm is het vooral van belang dat All Care voldoet aan  de standaard van het ISO (International Organization for Standardization) 9001 certificaat. Dit houdt in dat het kwaliteitsbeleid op papier staat en bekend is bij de medewerkers. Daarbij moet All Care zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid, door te voldoen aan de wensen en behoeften van de klanten. Dit doet All Care door te voldoen aan de wettelijke eisen die op onze producten en organisatie van toepassing zijn. Daarnaast moet All Care de bedrijfsprocessen beheersen en monitoren. Wanneer er mogelijke afwijkingen geconstateerd worden, worden er corrigerende en preventieve maatregelen genomen. Deze maatregelen moeten worden geëvalueerd, en gewaarborgd in het handboek.

All Care wil zich maximaal inzetten om kwaliteit te leveren met onze producten en onze processen. All Care heeft de kwaliteit vanaf het begin van haar bestaan al hoog in het vaandel gehad. Het opnieuw behalen van het certificaat bevestigd dit nog een extra.

Terug naar overzicht