All Care behaalt ISO 9001:2015 certificaat!

Met trots kunnen wij u vertellen dat All Care de externe audit, die heeft plaatsgevonden vanwege de transitie naar de nieuwste norm ISO 9001:2015, met succes heeft doorlopen!

Voor All Care is dit de bevestiging dat de processen binnen onze organisatie rondom kwaliteit en dienstverlening uitstekend op orde zijn.

ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het certificaat is 3 jaar geldig, jaarlijks vindt een externe audit plaats.

Naast dat het werken volgens de ISO-norm de kwaliteit waarborgt en zorgt voor structuur en efficiëntie binnen de organisatie, heeft het voor klanten en externe contacten ook allerlei voordelen.
Hieronder noemen wij er een aantal.
-          Door de processen in kaart te brengen, te toetsen en te sturen wordt de kwaliteit van de organisatie en van
           producten gewaarborgd en waar nodig (preventief) verbeterd.
-          De kwaliteit van de communicatie binnen het bedrijf en richting de klant wordt bevorderd, wat onder andere
           leidt tot het op tijd signaleren van problemen. Zo kunnen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn.
-          De klanttevredenheid en klachten worden continu geanalyseerd en naar aanleiding van deze analyses worden
           (preventieve) maatregelen genomen ter verbetering van de kwaliteit.

Samengevat kan worden gesteld dat werken volgens het ISO 9001 certificaat bijdraagt aan uw en onze doelstelling om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken.

De belangrijkste verschillen tussen ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015 op een rij.
- ISO 9001:2015 daagt organisaties uit om hun risico's te analyseren. Risicogericht denken wordt de basis voor het managementsysteem. Risicogericht denken zorgt voor preventieve maatregelen zodat de kwaliteit continu wordt verbeterd.
- ISO 9001:2015 zorgt voor flexibeler werken: minder vastleggen, meer registreren.
- ISO 9001:2015 legt meer nadruk op leiderschap en betrokkenheid bij het topmanagement om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het kwaliteitsmanagementsysteem.
- ISO 9001:2015 is gemakkelijker te integreren met andere ISO-normen.
- ISO 9001:2015 biedt uitgebreidere aandacht voor de regievoering over processen, producten en diensten die door externe dienstverleners worden geleverd.

Meer informatie vindt u op de website van Dekra.

All Care streeft altijd naar de beste kwaliteit en naar uw tevredenheid. Het behalen van de nieuwe ISO-norm sluit hier mooi op aan.

Terug naar overzicht